HINNASTO 20.7.2017

Kaikki hinnat sisältävät 24% arvolisänveron


KOTIAPU IKÄIHMISET

Kaupassa ja apteekissa käynti 25€

2t hoivapaketti 65€

3t hoivapaketti 85€

Koiran mukanaolo hoivakäynnillä 5€

Hoivapaketit sovitaan yksilöllisesti, asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa

Palveluiden kartoituskäynti , on aina asiakkaalle ilmainen !


KOTIAPU LAPSIPERHEET

Lastenhoitoapu 20€/t

Siivousapu 30€/t

Palveluiden kartoituskäynti, on aina asiakkaalle ilmainen !


MAANVILJELIJÄN TUKI

20min 25€

40min 47€

60min 73€

90min 109€

KOTITALOUSVÄHENNYS

Hoivatyö oikeuttaa asiakkaan kotitalousvähennykseen. Kotitalousvähennyksen saa henkilö, joka maksaa kyseisen palvelun. Työ on tehtävä joko maksajan omassa asunnossa tai hänen vanhempiensa, isovanhempiensa tai appivanhempiensa käytössä olevassa asunnossa. Vanhempiin sekä appi-ja isovanhempiin rinnastetaan myös heidän puolisonsa.

Omavastuu 100 euroa on kalenterivuosikohtainen.
Voit siis maksaa useita eri
kotitalousvähennykseen oikeuttavia töitä ja omavastuu vähennetään vain kerran. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen,
joten puolisot voivat saada yhteensä 4 800 euron vähennyksen.
Molemmilta puolisoilta vähennetään omavastuu. Jos 2 400 euron raja ei
ylity, vähennys kannattaa pyytää vain toiselle puolisolle. Näin
omavastuu tulee vähennetyksi vain kertaalleen.